Σε γεύμα εργασίας που παρασχέθηκε χθες από την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, στο οποίο συμμετείχαν και άλλα ανώτατα στελέχη των δυο Οργανώσεων ανταλλάγηκαν σε θετικό πνεύμα απόψεις για θέματα που αφορούν την Κυπριακή οικονομία, τη δημόσια υπηρεσία και γενικότερα τους εργαζόμενους. Κοινή διαπίστωση κα των δυο Οργανώσεων είναι οι θετικές προοπτικές που υφίστανται για αποδοτική συνεργασία ώστε να προωθούνται τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν αρκετά θέματα μεταξύ των οποίων αυτά της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, της συνεισφοράς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ανάγκης για εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τόσο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού.

Και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε απόλυτη ικανοποίηση για την πραγματοποίηση της συνάντησης και συμφωνήθηκε οι συναντήσεις αυτές να καθιερωθούν σε τακτική βάση για να συνεχισθεί η ανταλλαγή απόψεων με στόχο την κατάληξη σε συγκλίσεις που θα προάγουν τα κοινά συμφέροντα και τους στόχους και των δυο Οργανώσεων.