Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την συμπλήρωση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου κατά τη μεταβατική περίοδο.