Το ΚΕΒΕ σας πληροφορεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προγραμματίζει την επανεκκίνηση των ελέγχων στο λιμάνι Λεμεσού αναφορικά με τη συμμόρφωση των εισαγωγέων προϊόντων σχετικά με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά την «ευθύνη του παραγωγού».

Περισσότερα