Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετείχε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για το θεσμό Early Warning Europe.

Περισσότερες Πληροφορίες