Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Περιφέρειας Λευκωσίας, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου “Cult-CreaTE”, συμμετείχε στο 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου Cult-CreaTE Interreg Europe, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Φεβρουαρίου 2021. Το θέμα του εραστηρίου ήταν «Η βελτίωση της διακυβέρνυσης και των επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της συμβολής των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό» / “Ιmproved governance and business models for CCIs contribution to CCT development”.

Περισσότερα