Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει ότι επαναπροκηρύσσονται τα Σχέδια χορηγιών De Minimis για Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό και βιομηχανικό τομέα, καθώς και στον τομέα υπηρεσιών, για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2020 – 31/12/2020.

Περισσότερα