Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του για 2 Διεθνείς Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Ζάμπια και την Ινδία. Η πρώτη έκθεση με τίτλο Promotion of the 2019 North Western Province Expo θα διεξαχθεί μεταξύ 18-24 Αυγούστου 2019 στη Ζάμπια. Η δεύτερη έκθεση με τίτλο 7th Saurashtra Vepar θα διεξαχθεί στην Ινδία μεταξύ 11-13 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες