Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στην 3η έκδοση του Οικονομικού Φόρουμ του Ευρωεπιμελητηρίου (EEF 2019) που θα φιλοξενηθεί από το UNIONCAMERE, στις 7-8 Οκτωβρίου και λαμβάνει χώρα στη Ρώμη, της Ιταλίας. Το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται στο Φόρουμ από τους κκ Φειδία Πηλείδη, πρώην πρόεδρο του ΚΕΒΕ και Μάριο Τσιακκή, Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες