Ειδική υποεπιτροπή για επισταμένη μελέτη τόσο της Διεθνούς Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ όσο και εκθέσεων άλλων διεθνών οργανισμών για προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της Κύπρου, ανακοίνωσε ότι συνέστησε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Περισσότερα