Συζήτηση στο ∆ιαδίκτυο: “South Europe’s Economic and Tourism recovery outlook in a post Covid-19 environment”. Ομιλητές: Ο Κ. Κορνήλιος Κορνιλίου Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, Α.Ε. Κ. Θεοχάρι Λαλάκο – Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Α.Ε. Κ. Andrea Cavallari – Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο, Α.Ε. Κ. Álvaro Castillo-Aguilar – Πρέσβης της Ισπανίας στην Κύπρο, Κ. Χάρης Σιγανός – Εκτελεστικός Διευθυντής ‘Zeus International’.

Περισσότερα