Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Στρατηγική πωλήσεων σε δύσκολους καιρούς”  στις 28 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.

Σκοπός του σεμιναρίου ειναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα στρατηγικό σχέδιο πωλήσεων που θα τους βοηθήσει να επικεντρωθούν σε πελάτες – κλειδιά που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και που θα βοηθήσουν την επιχείρηση – οργανισμό με επιτυχία να αντιμετωπίσει τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας.

Περισσότερες πληροφορίες