Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Στρατηγική για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων.

ΚΠ (5)