Μια στρατηγική για την χρηματοδότηση και τη μαζική προώθηση της οικολογικής ανακαίνισης της πλειοψηφίας των κτιρίων και κατοικιών στην ΕΕ, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, μαζί με σχέδια για τη δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου στην ατμόσφαιρα – αέριο που ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Περισσότερα