Το Σεπτέμβριο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,3%, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και αυξημένο από 7,5% το Σεπτέμβριο του 2019. Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 7,5% το Σεπτέμβριο του 2020, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και αυξημένο από 6,6 % τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα  η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα