Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε κατά 0,42 μονάδες και έφτασε στις 99,27 μονάδες σε σύγκριση με 99,69 μονάδες τον Μάιο 2020. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 2%.

Περισσότερα