Σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες, παρέμεινε το 2018 το μερίδιο του ΑΕΠ της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, αγγίζοντας το 0,63% του ΑΕΠ παρά τη μεγάλη αύξηση στις ερευνητικές δαπάνες που ανήλθε στο 20,8%, κατά το υπό αναφορά έτος, σε σχέση με το 2017.

Περισσότερα