Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του πλαισίου Αφερεγγυότητας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Οικονομικών και Εσωτερικών.

Αποφασίστηκε οι επιτροπές να συνέλθουν εκτάκτως στις 16 Απριλίου, μια μέρα δηλαδή πριν την συζήτηση του πλαισίου στην Ολομέλεια.

Στη Βουλή κατατέθηκαν δεκάδες τροπολογίες από όλα τα κόμματα.

Το ΔΗΚΟ θα ψηφίσει το πλαίσιο αφερεγγυότητας, μόνο εάν περάσουν οι τροπολογίες του κόμματος του.