Στη βουλή αναμένεται να συζητηθεί σήμερα το θέμα της ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων εν μέσω διαμαρτυριών από μερίδα για διατήρηση της επέκτασης του αλλά και διαμαρτυριών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κατάργηση του.

Το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων και η κίνηση νεοπροσληφθέντων επιθυμούν την διατήρηση της επέκτασης του ωραρίου καταστημάτων με κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωστόσο να αντιδρούν θεωρώντας ότι αποτελεί πλήγμα για τον κύκλο εργασιών τους.

Το υπουργείο εργασίας και μεγάλα καταστήματα διαβλέπουν μεγάλα οφέλη από την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και των θέσεων εργασίας. Συνολικά από την επέκταση του ωραρίου έχουν προσληφθεί 7000 περίπου άτομα.

Ωστόσο, οι μικρομεσαίοι θεωρούν ότι επέρχεται πλήγμα στον κύκλο εργασιών τους αλλά και κίνδυνος εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Η υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου κατέθεσε εισηγητική έκθεση στη βουλή για συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου μετά από έγκρισή του από το υπουργικό συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, κάθε υπάλληλος γενικού καταστήματος που λειτουργεί όλες τις μέρες της εβδομάδας περιλαμβανομένης και της Κυριακής δικαιούται, ελάχιστης περιόδου ανάπαυσης έντεκα συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο και εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου σαράντα οκτώ ωρών η οποία δύναται να χορηγείται από τον εργοδότη, είτε ως μια περίοδος σαράντα οκτώ συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα, είτε ως δύο ξεχωριστές περίοδοι είκοσι τεσσάρων συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα.

Υπάλληλοι οι οποίοι πριν την ψήφιση του νόμου δεν εργάζονταν την Κυριακή δεν δύναται να απασχοληθούν Κυριακή χωρίς τη συγκατάθεση τους.

Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος που εργάζεται την Κυριακή, η εβδομαδιαία ανάπαυση που του παρέχεται, θα πρέπει, ανά δύο εβδομάδες, υποχρεωτικά να περιλαμβάνει την Κυριακή, με εξαίρεση υπάλληλο καταστήματος που εργάζεται μέχρι και τέσσερεις μέρες την εβδομάδα, και με εξαίρεση υπάλληλο καταστήματος το οποίο με βάση το άρθρο 21 του παρόντος νόμου δύναται να λειτουργεί μέχρι και επτά μέρες ανά εβδομάδα ο οποίος θα δικαιούται υποχρεωτικά ένα ελεύθερο απόγευμα Κυριακής κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Στις 02 Απριλίου 2015, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε προσχέδιο των περί της ρύθμισης της λειτουργίας καταστημάτων (όρια τουριστικών περιοχών/ζωνών, τουριστική περίοδος, ωράρια λειτουργίας, αργίες) κανονισμών του 2015, όπως και προσχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων και των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους (τροποποιητικός) νόμος (Αρ. 2) του 2015».

Το υπουργικό συμβούλιο εξουσιοδότησε την υπουργό εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων να επιφέρει στο νομοσχέδιο ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, προτού το καταθέσει στη βουλή των αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση, στον βαθμό που θα τις έκρινε αναγκαίες μετά από σχετική διαβούλευση στο πλαίσιο του εργατικού συμβουλευτικού σώματος.

Η υπουργός πραγματοποίησε δύο συνεδρίες με το εργατικό συμβουλευτικό σώμα και, ως αποτέλεσμα της συζήτησης που έγινε και των θέσεων και εισηγήσεων που κατατέθηκαν, θεωρεί αναγκαία την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο της τροποποίησης των διατάξεων του εγκεκριμένου από το υπουργικό συμβούλιο νομοσχεδίου.

Διαμαρτυρία

Η κατάθεση του νομοσχεδίου συνέπεσε με την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη η κίνηση νεοπροσληφθέντων έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή κ. Βότση.

Όπως ανέφεραν οι διαμαρτυρόμενοι, πρόκειται για τον «εισηγητή του ανθρωποκτόνου νομοσχεδίου για κατάργηση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής».

Περίπου 250 εργαζόμενοι της Κυριακής εξέφρασαν την αγωνία τους για την πρόταση του βουλευτή για κατάργηση των θέσεων εργασίας τους, που σημαίνει αυτόματα προώθηση τους στον κατάλογο των ανέργων με συνθήματα όπως «Μας πετάτε στο δρόμο, γιατί;» και «Όπως μας τιμάτε εσείς τώρα θα σας τιμήσουμε κι εμείς στις εκλογές».