Στα €849 εκατομμύρια ανήλθε στο τέλος Μαρτίου το απόθεμα κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία, παρά τον τερματισμό του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), συνεχίζει τις αγορές μέσω της επανεπένδυσης ποσών από ομόλογα που λήγουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι μηνιαίες αγορές τον Μάρτιο ανήλθαν στα €57 εκατομμύρια με το συνολικό απόθεμα ομολόγων να ανέρχεται στα €849 εκατ με μέση σταθμική διάρκεια τα 5,7 έτη. Στους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η ΕΚΤ προέβη σε συνολικές αγορές κυπριακών ομολόγων αξίας €171 εκατ.

Οι σωρευτικές αγορές κυπριακών ομολόγων στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν τερματίστηκαν οι νέες αγορές, ανέρχονταν σε €678 εκατ.

Σημειώνεται ότι μετά τον Δεκέμβριο του 2018 η ΕΚΤ αποφάσισε να τερματίσει τις νέες αγορές στοιχείων ενεργητικού, συνεχίζοντας τις επανεπενδύσεις των ποσών από την εξόφληση αποκτηθέντων τίτλων που λήγουν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτό το καταληκτικό χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι για την Κύπρο λόγω του ότι η χώρα ήταν αποκλεισμένη από το πρόγραμμα, υπάρχει η απόφαση βάσει της οποίας θα γίνουν επανεπενδύσεις σε κυπριακά ομόλογα, ώστε στο τέλος του προγράμματος το απόθεμα των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ να προσεγγίσει την κεφαλαιακή κλείδα της Κύπρου στο ευρωσύστημα, που ανέρχεται στο 0,2%.

Το συνολικό ποσό των αγορών παραμένει στα €2,17 τρισεκατομμύρια.