Αύξηση στα συνολικά νέα δάνεια για το μήνα Μάρτιο δείχνουν τα Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας. 

Περισσότερα