Κατά περίπου €261 εκατομμύρια αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2017 το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο, φθάνοντας στα €461,10 εκ., λόγω της αύξησης των εισαγωγών και παράλληλα της μείωσης των εξαγωγών.

Εξάλλου, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο εκτινάχθηκε το α΄ τρίμηνο του 2017 στο €1,26 δισεκατομμύριο, σε σύγκριση με μόλις €497,14 εκ. το α΄ τρίμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο του 2017, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν €689,7 εκ., εκ των οποίων €410,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και €279,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €228,6 εκ., εκ των οποίων €86,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €142,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Η αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2017 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών κατά €150,8 εκ. σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016 και στη μείωση των εξαγωγών κατά €111 εκ.