Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €264,9 εκ. το Μάρτιο του 2016 σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Μάρτιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €407,5 εκ., εκ των οποίων €295,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €112,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €142,6 εκ., εκ των οποίων €61,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €80,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.