Στα €2.516,0 εκ έφτασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 σε σύγκριση με €1.882,4 εκ. την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί τη Δευτέρα, η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση την μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον Ιούλιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου φέτος ανήλθαν σε €3.462,9 εκ. σε σύγκριση με €3.021,0 εκ. την ίδια περίοδο του 2015.

Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 ήταν €947,0 εκ. σε σύγκριση με €1.138,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.516,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 σε σύγκριση με €1.882,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Τον Ιούλιο φέτος οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών ήταν €461,4 εκ.

Το σύνολο των εξαγωγών / αποστολών αγαθών, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούλιο 2016 ήταν €156,4 εκ.

Το σύνολο των εξαγωγών / αποστολών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €62,5 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €93,9 εκ.