Μείωση €177 εκ. κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Όπως διαφαίνεται, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα μειώθηκαν τον πρώτο μήνα του 2016 στα €23,6 δισ. από €23,7 δισ. τον Δεκέμβριο του 2015 αποτελώντας το 47,2% των συνολικών δανείων. Ο δείκτης κάλυψης για τα NPLs ανέρχεται στο 41% (€9694 εκ.)

Στα νοικοκυριά το σύνολο των NPLs ανέρχεται στα €12,1 δισ. αποτελώντας το 55,9% των συνολικών κόκκινων δανείων.

Στις επιχειρήσεις το σύνολο των NPLs ανέρχεται στα €11 δισ. ή 56% από το σύνολο των NPLs.

Οι συνολικές χορηγήσεις υπό καθεστώς αναδιάρθρωσης μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2017 ανέρχονταν στα €13.379 εκ. εκ των οποίων €9699 εκ. παραμένουν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Το σύνολο των χορηγήσεων ανέρχεται στα €50133 εκ. με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τα δάνεια των νοικοκυριών (€21557 εκ.) και των επιχειρήσεων (€19740 εκ.).