Τις τελευταίες διαβουλεύσεις για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία στη Βουλή για έγκριση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού, κάνει η Κυβέρνηση.

Περισσότερα