Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου έφτασε τα 16.968 πρόσωπα, ενώ με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε στα 21.216 πρόσωπα έναντι 21.712 τον φετινό Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.431 προσώπων ή 20,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 630 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 629), των κατασκευών (μείωση 557), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 315), της μεταποίησης (μείωση 257), της εκπαίδευσης (μείωση 151) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.163).