Σε νέo ευρωπαϊκό έργο συμμετέχει ως Εταίρος το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) με τίτλο Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea και ακρώνυμο MENTOR.

Το συγκεκριμένο έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Κέντρο Γαλάζιας Σταδιοδρομίας, ενώ στοχεύει να προσελκύσει νέα άτομα αλλά και έμπειρους επαγγελματίες και με καθοδηγητικές δράσεις να συνεισφέρει στην κάλυψη των υπαρχόντων κενών δεξιοτήτων σε τέσσερις σημαντικούς τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας: θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή και ναυπηγική βιομηχανία), κρουαζιέρα και θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες και υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, το MENTOR επιδιώκει να πληροφορήσει τους νέους που αναζητούν εργασία στους πιο πάνω τομείς για τις προοπτικές που διανοίγονται και παράλληλα να υποστηρίξει σχετικές επιχειρήσεις στην εξεύρεση προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €689.762 και εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Blue Careers του Εκτελεστικού Γραφείου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EASME). Το πρόγραμμα είναι διετές και ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017. Συντονιστής εταίρος είναι το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου, ενώ συμμετέχουν 6 ακόμα εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: το Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (Mar.In.E.M.), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Marine Cluster Bulgaria (Βουλγαρία), και το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Κωνστάτζα (Ρουμανία).

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22/03/2017.