Σε νέο ιστορικό χαμηλό υποχωρούν τα επιτόκια στην Κύπρο στηρίζοντας τις προσπάθειες επιτάχυνσης της ανάπτυξης στην Κύπρο.

Νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια σε σχέση με ένα χρόνο πριν που προσφέρουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Σε ιστορικό χαμηλό υποχωρούν επίσης τα καταθετικά επιτόκια μετά την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας τον Φεβρουάριο του 2015.

Το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο υποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο 3,31 % από 3,33% τον Αύγουστο του 2016 και 3,55% τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Τον Φεβρουάριο του 2015 το επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια ανερχόταν στο 4,59%.

Παρά τη μείωση, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι τα δεύτερα ψηλότερα στην ευρωζώνη μετά την Ολλανδία (3,70%).

Στην ευρωζώνη το επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 2,58% από 2,59% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο 4,40% από 4,51% τον Αύγουστο και 4,95% τον Σεπτέμβριο του 2015.

Τα ψηλότερα επιχειρηματικά επιτόκια έχει η Ελλάδα (4,74%) ενώ αντίθετα τα χαμηλότερα επιτόκια έχει το Λουξεμβούργο (1,56%) και η Φινλανδία (1,52%). Στην ευρωζώνη το επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε στο 2,39% από 2,41% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στα επιτόκια για νέες καταθέσεις στην Κύπρο διαμορφώθηκαν στο 1,49% από 1,52% τον Αύγουστο και 1,52% τον περσινό Σεπτέμβριο.

Παρά τη μείωση τα καταθετικά επιτόκια είναι τα δεύτερα ψηλότερα στην ευρωζώνη μετά τη Σλοβακία (1,60%).

Στην ευρωζώνη το κόστος άντλησης καταθέσεων μειώθηκε στο 0,52% από 0,53%.

Τα χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων αυξάνουν το ενδιαφέρον των δανειοληπτών για νέα δάνεια.

Στην τελευταία συνεδρία νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο επικεφαλής Mario Draghi ανέφερε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά χαμηλά ή και σε χαμηλότερα επίπεδα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, αρκετά μετά τη λήξη του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (QE).