Με νόμο που ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, μετονομάζεται το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, για να αντικατοπτρίζει το σύνολο των ασκούμενων από το τμήμα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.  Υπέρ ψήφισαν 47 Βουλευτές.

Περισσότερα