Πραγματοποιήθηκε σήμερα με επιτυχία στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού η έναρξη της πρώτης φάσης του σεμιναρίου με θέμα:

«Financing Strategies and Methods for the
Cyprus Food and Beverages Sector»

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί και επιχορηγείται 100% από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα ζωτικής σημασίας. Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο με τις επισκέψεις του εκπαιδευτή σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σεμινάριο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 άτομα από 10 εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών και σε αυτό διδάσκει ο Έλληνας εμπειρογνώμονας κύριος Θεόδωρος Θεοχάρης.