Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) σε συνεργασία με το JCI Lemesos (Junior Chamber International) διοργάνωσαν στις 19 Ιουνίου με επιτυχία, εκπαιδευτικό σεμινάριο με επίκεντρο τον τομέα του «Eco-Innovation», δηλαδή την Οικολογική Καινοτομία. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της βιώσιμης (οικολογικής) τεχνολογίας. Πρόκειται για το δεύτερο από έξι συνολικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του διακρατικού ευρωπαϊκού έργου CIDE NET (Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network) Interreg BalkanMed, στο οποίο το Επιμελητήριο συμμετέχει ως εταίρος.

Περισσότερες πληροφορίες