Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Πιστωτικός έλεγχος – Αξιολόγηση πελατολογίου”, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΚΕΒΕ.

Περισσότερα