Το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του διοργανώνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. στο 2ον όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, σεμινάριο με θέμα: Ο Περί Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2020. Ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3/7/2020.

Περισσότερα