Το ΚΕΒΕ σας πληροφρεί ότι το Σεμινάριο με θέμα «Ο Περί Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2020» που ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 16 Ιουλίου, μετατίθεται για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. στο 2ον όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ.

Περισσότερα