Η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους. Η διεργασία κατάρτισης προϋπολογισμού φέρνει κοντά το προσωπικό απ’ όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα ευθυγραμμίζει όλες τις ενέργειες και όλο το προσωπικό μ’ ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 27 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA,  Λευκωσία 

Περισσότερες πληροφορίες