Η οργάνωση γραφείου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι όπως χρόνος, άνθρωποι και χρήμα. Συνεπώς, συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα ενός οργανισμού.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 07/11/2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες