Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι σε πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη επηρεάζονται από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 22 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο ALIATHON, Πάφος

Περισσότερες πληροφορίες