Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Αποτελεσματική είσπραξη οφειλών” στις 19 Μαΐου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα καλύψει την ανάγκη κατάρτισης για καλύτερη διαχείριση οφειλών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής ρευστότητα προς την επιχείρηση. Η έλλειψη ρευστότητας είναι ο υπ’ αριθμόν ένας παράγοντας χρεοκοπίας μιας επιχείρησης και αυτό μπορεί να οφείλεται σε χαμηλές πωλήσεις καθώς και σε ανείσπρακτα υπόλοιπα.

Περισσότερες πληροφορίες