Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις» και στόχο την ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τα χαρακτηριστικά και βασικές Αρχές που διέπουν το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις κατηγορίες Ασφαλισμένων, το ύψος εισφορών κατά κατηγορία και τις Ασφαλιστέες Αποδοχές. Παράλληλα θα ενημερωθούν για τα επιδόματα μητρότητας και πατρότητας και το ύψος παροχών τους.

Ημερομηνία και Χώρος διεξαγωγής: 13 Φεβρουαρίου 2020, Ξενοδοχείο THE LANDMARK NICOSIA, Λευκωσία και  5 Μαρτίου 2020, ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ, Λεμεσός

Περισσότερα