Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα “Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία” (ΕΣΥΠΠ), στις 7/10 – 11/10 – 14/10 – 18/10 και 21/10 2021.

Περισσότερα