Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα “Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία” (ΕΣΥΠΠ), στις 7/2 – 10/2 – 14/2 – 17/2 – 21/2/2022, στο HILTON Nicosia (πρώην Hilton Park).

Περισσότερα