Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία”, την Πέμπτη 13/10 και τη Δευτέρα 17/10/2022, στο κτίριο ΚΕΒΕ.

Περισσότερα