Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές” την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, στον 2ο όροφο του ΚΕΒΕ.

Περισσότερα