Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού – Υποχρεώσεις και δυνατότητες επιχειρήσεων». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών αναφορικά με την αντιμετώπιση της μονομερούς συμπεριφοράς των επιχειρήσεων η οποία συνιστά εκδήλωση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 10 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο THE LANDMARK, Λευκωσία

Περισσότερα