Το One-to-One Online Marketing (διαδικτυακό μάρκετινγκ one-to-one) είναι μια συγκεκριμένη προσέγγιση στο διαδικτυακό μάρκετινγκ και τις
πωλήσεις σύμφωνα με την οποία αναλύονται δημιουργούνται και αποστέλλονται στους πελάτες εξατομικευμένες προσφορές πωλήσεων ή μάρκετινγκ με βάση μια στρατηγική προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της χρησιμοποίησης διαδικτυακών εργαλείων όπως βάσεις δεδομένων (databases), πλατφόρμες CRM και επικοινωνίας κλπ.

100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 12 & 13 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο ΑΝΕΜΙ, Πάφος

Περισσότερα πληροφορίες