Η αύξηση του ανταγωνισμού, της πολυπλοκότητας και των γνώσεων των πελατών καθώς και των εξόδων είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις/ οργανισμοί. Ο έγκαιρος εντοπισμός των αλλαγών στις ανάγκες του αγοραστικού στόχου (πελάτες) είναι πρωταρχικής σημασίας για την διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης / οργανισμού.

100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 05 & 06  Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο MIRAMARE,  Λεμεσός

Περισσότερες Πληροφορίες