Το σεμινάριο είναι μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να «ενσωματώσουν» τις σκέψεις του πελάτη στο κέντρο λήψεως αποφάσεων της επιχείρησης. Αποτελεί μια πρόκληση στον τρόπο που σκέπτεται μια επιχείρηση ώστε να παροτρύνει και να προκαλέσει νέους τρόπους σκέψης για να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν στο να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν εμπόδια που υπάρχουν στην επιχείρησή τους, ούτως ώστε να κατορθώνουν την επιτυχή εκτέλεση στρατηγικής πελατών.

100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο MIRAMARE, Λεμεσός

Περισσότερες πληροφορίες