Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Εκποιήσεις και Πλαίσιο Αφερεγγυότητας” την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 3:00 μμ στο Κτήριο του ΚΕΒΕ και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 3:00 μμ στα Γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού

Περισσότερες πληροφορίες