Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχείρησεις».

Ημερομηνία και Χωρος διεξαγωγής: 19 Μαρτίου 2020, Ξενοδοχείο THE LANDMARK HOTEL, Λευκωσία

Περισσότερα