Το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση σεμιναρίων, μετά από τις δικές σας εισηγήσεις και με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά τη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στη Λευκωσία, στο 1ο όροφο του ΚΕΒΕ και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στη Λεμεσό, στα γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3ος όροφος, τηλ. 25877350.

Περισσότερα